× تماس با ما
3 1 نظرات 968 بازدید
تاریخ انتشار 21 - 1398/12/27

چند پرسش و پاسخ مهم در خصوص چهارشنبه سوری

چند پرسش و پاسخ مهم در خصوص چهارشنبه سوری

چند پرسش و پاسخ مهم در خصوص چهارشنبه سوري

پرسش
آيا چهارشنبه سوري از جشن هاي ايران باستان است?!

پاسخ از زبان موبد موبدان ايران، جهانگير اوشيدري: 
«شک نيست که افتادن اين آتش‌افروزي به شب آخرين چهارشنبه سال، پس از اسلام است، چه، ايرانيان باستان شنبه و آدينه نداشتند. چون روز چهارشنبه نزد اعراب روز شوم و نحسي بود لذا براي رفع نحسي اقداماتي مي‌کردند. بنابراين چهارشنبه سوري جزو جشن‌هاي ايران باستان نيست.»
 سند:  جهانگير اوشيدري، دانشنامه مزدَيَسنا، تهران: نشر مركز، 1389، ص 333، ذيل عنوان «سوري»


پرسش
آيا اين جشن يک مراسم زرتشتي است?!

پاسخ از زبان دکتر مزداپور، پژوهشگر زرتشتي:
«خيلي از آنها (جشن‌ها) هرگز زرتشتي نبوده اند، مثل چهارشنبه سوري.»
سند: مجله‌ي هفت آسمان، بهار 1384، شماره 25، صفحه 18


پرسش
ارتباط روز چهارشنبه با اين مراسم چيست?!

پاسخ: در گاهشماري زرتشتي، هفته موضوعيت ندارد. به تعبيري صريح‌تر، در گاهشماري‌هاي بومي ايراني؛ هفته وجود داشت، اما در تقويم مذهبيِ زرتشتي، هفته وجود نداشته و ندارد و اگر بخواهيم دقيق‌تر بنگريم، ورود هفته به تقويم‌هاي ايراني در اثر نفوذ فرهنگ سامي به فرهنگ ايران بود.
  سند: مري بويس، زرتشتيان، باورها و آداب ديني آنها، ترجمه ع.بهرامي، تهران: نشر ققنوس، 1391، ص 99
 

پرسش
چه ارتباطي بين مقدس بودن آتش نزد برخي ايرانيان باستان و چهارشنبه سوري وجود دارد?!

 پاسخ از زبان موبد نيکنام، آخرين مترجم گاتاها:
«سعي کردند بر روي آتش پاي گذارند و از روي آن بپرند که اين موضوع در فرهنگ ما درست نيست و بي احترامي به هويت نيک اين سرزمين جايز نيست.»
 گفت و گو موبد کوروش نيکنام با راديو فردا، 28/اسفند/1386

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/35406
1 نظر
S R S R 00:12:38 - 1398/12/28
چه جالب بود. این اطلاع رسانی ها خیلی خوبه.