× تماس با ما
2 0 نظرات 1146 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1398/12/19

روایات شهر قم

روایات شهر قم

 پاسخ به چند سؤال مهم

آيا در روايات شهر قم در خصوص دفع بلاهاي طبيعي از اين شهر سخن گفته شده است؟
چرا در روايات به مؤمنين توصيه شده است که به اين شهر پناه برند؟
با وجود برخي روايات در خصوص شهر قم چطور مردم اين شهر درگير ويروس کرونا شدند؟
آيا در ساير اديان و مکاتب هم مسأله شفا وجود دارد؟

کاري از گروه پژوهشي واحد افق جنبش مصاف

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/35338
0 نظر