× تماس با ما
4 0 نظرات 294 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1398/11/22

میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهاء الله: با دشمنان بهائیت نشست و برخاست نکنید و از آن ها چیزی نشنوید حتی اگر آیات خداوند را برای شما بخوانند!

میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهاء الله: با دشمنان بهائیت نشست و برخاست نکنید و از آن ها چیزی نشنوید حتی اگر آیات خداوند را برای شما بخوانند!

ميرزا حسينعلي نوري ملقب به بهاء الله: با دشمنان #بهائيت نشست و برخاست نکنيد و از آن ها چيزي نشنويد حتي اگر آيات خداوند را براي شما بخوانند!

 

بگو مبادا با دشمنان خداوند [مقصود دشمنان آيين جعلي بهائيت مي باشد] همنشيني کنيد و مبادا سخنان ايشان را بشنويد حتي اگر آيات خداوند عزيز و حکيم را بر شما بخوانند.

 

نوري، ميرزا حسينعلي (ملقب به بهاء الله) (متوفاي 1309 هـ)، مجموعه ي الواح مبارکه، ص360و361.

 

تذکر: عبارت عربي داراي اشتباهات ساختاري اساسي مي باشد که دال بر جهل و کم سوادي ميرزا حسينعلي نوري مي باشد.

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/34165
0 نظر
دسته بندی