× تماس با ما
2 0 نظرات 196 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1398/11/21

علی محمد باب: تدریس کتابی غیر از کتاب «بیان» جایز نیست و آموختن علومی چون منطق و فقه و اصول حرام است!

علی محمد باب: تدریس کتابی غیر از کتاب «بیان» جایز نیست و آموختن علومی چون منطق و فقه و اصول حرام است!

علي محمد باب: تدريس کتابي غير از کتاب «بيان» جايز نيست و آموختن علومي چون منطق و فقه و اصول حرام است!

 

 تدريس کتابي به جز کتاب بيان جايز نيست مگر هنگامي که در آن ها از آن چه مربوط به علم کلام است وجود داشته باشد و علومي چون منطق و اصول و غير آن براي مومنان جايز نيست ... از علوم و مواردي چون اصول و منطق و قواعد فقهي و حکمي و علم مربوط به زبان هايي که کاربردي ندارند و مانند آن نهي شده است و در مورد علم صرف و نحو نيز در حدي که براي تشخيص فاعل و مفعول کمک کند کافي است و در غير اين صورت اگر کسي به اين علوم مشغول شود خداوند هرگز او را نخواهد بخشيد ...

 

 شيرازي، علي محمد (باب) (متوفاي 1266 هـ)، بيان، ص130 (الباب العاشر من الواحد الرابع).

 

#بابيت #بهائيت #آيين_جهل

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/34164
0 نظر
دسته بندی