× تماس با ما
2 0 نظرات 292 بازدید
تاریخ انتشار 16 - 1398/11/19

تئودور نولدکه (خاورشناس مشهور آلمانی): زن ها در شاهنامه مقام مهمی ندارند و فقط برای عشق و هَوَس کاربرد دارند!/در حماسه ی ایرانیان زنانی که با مردان برابر باشند وجود ندارد!

تئودور نولدکه (خاورشناس مشهور آلمانی): زن ها در شاهنامه مقام مهمی ندارند و فقط برای عشق و هَوَس کاربرد دارند!/در حماسه ی ایرانیان زنانی که با مردان برابر باشند وجود ندارد!

تئودور نولدکه (خاورشناس مشهور آلماني): زن ها در #شاهنامه مقام مهمي ندارند و فقط براي عشق و هَوَس کاربرد دارند!/در حماسه ي ايرانيان زناني که با مردان برابر باشند وجود ندارد!

?? زن ها در شاهنامه مقام مهمي را حائز نيستند.وجود آن ها در منظومه بيشتر يا از راه هوس و يا از راه عشق است.

?? نولدکه، تئودور (متوفاي 1930 ميلادي)، حماسه ي ملي ايران، ص 115و116، مترجم: بزرگ علوي، ناشر: مرکز نشر سپهر، چاپ: سوم، 1357 خورشيدي.

?? در حماسه ي ايرانيان نمي توان زناني مانند پنلوب، اندروماخ و نائوزيکا که در عالم زني خود برابر با مردان هستند پيدا کرد.

?? نولدکه، تئودور (متوفاي 1930 ميلادي)، حماسه ي ملي ايران، ص 116، مترجم: بزرگ علوي، ناشر: مرکز نشر سپهر، چاپ: سوم، 1357 خورشيدي.

#ايران_باستان
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/34160
0 نظر