× تماس با ما
0 0 نظرات 285 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1398/06/20

عزاداری و لطمه زنی و خاک بر سر ریختن ایرانیان در مرگ پیروز (شخصیت مشهور شاهنامه و از شاهان ایرانی) بر اساس شاهنامه ی فردوسی

عزاداری و لطمه زنی و خاک بر سر ریختن ایرانیان در مرگ پیروز (شخصیت مشهور شاهنامه و از شاهان ایرانی) بر اساس شاهنامه ی فردوسی

عزاداري و لطمه زني و خاک بر سر ريختن ايرانيان در مرگ پيروز (شخصيت مشهور شاهنامه و از شاهان ايراني) بر اساس شاهنامه ي فردوسي

همه گوشت بازو بدندان بکند/همى ريخت بر تخت خاک نژند

سپاهى و شهرى ز ايران بدرد/زن و مرد و کودک همى مويه کرد

همه کنده موى و همه خسته روى/همه شاه جوى و همه راه جو

 فردوسي، ابوالقاسم (متوفاي 416 هـ)، شاهنامه، ج8، ص17، چاپ مسکو.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/33281
0 نظر