× تماس با ما
2 0 نظرات 374 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1398/10/11

بی عقل دانستن زنان در آیین زرتشتی بر اساس متون زرتشتی و ایران باستان! (جمع آوری جاماسب جی اندیشمند مشهور زرتشتی)

بی عقل دانستن زنان در آیین زرتشتی بر اساس متون زرتشتی و ایران باستان! (جمع آوری جاماسب جی اندیشمند مشهور زرتشتی)

بي عقل دانستن زنان در آيين زرتشتي بر اساس متون زرتشتي و ايران باستان! (جمع آوري جاماسب جي انديشمند مشهور زرتشتي)

 زنان را خرد نيست.  (!!!)

 آسانا، جاماسب جي منوچهر، متون پهلوي،ص 85، ترجمه : دکتر سعيد عريان، ناشر : کتابخانه ي ملي جمهوري اسلامي ايران، نوبت چاپ : اول، 1371 خورشيدي.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/32842
0 نظر