× تماس با ما
0 0 نظرات 494 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1398/10/07

عباس پرویز (مورخ مشهور): اشکانیان زنان متعدد می گرفتند و زنان در آن دوره در سیاست دخالت نمی کردند و از مردان جدا بودند!

عباس پرویز (مورخ مشهور): اشکانیان زنان متعدد می گرفتند و زنان در آن دوره در سیاست دخالت نمی کردند و از مردان جدا بودند!

عباس پرويز (مورخ مشهور): اشکانيان زنان متعدد مي گرفتند و زنان در آن دوره در سياست دخالت نمي کردند و از مردان جدا بودند!

اشکانيان زنان متعدد مي گرفتند ولي بيش از يک زن عقدي اختيار نمي کردند.در صورتي که زن فرزند نمي آورد يا به سحر و جادو مي پرداخت يا از اخلاق نيک منحرف مي شد شوهر مي توانست او را طلاق دهد.زنان در امور دولتي مداخله نمي کردند و با مردان آميزش نداشتند.

پرويز،عباس (متوفاي 1366 خورشيدي)، تاريخ دو هزار و پانصد ساله ي ايران،ص170، ناشر: علمي.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/32589
0 نظر