× تماس با ما
0 0 نظرات 355 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1398/08/22

عادی بودن تعدد زوجات و ازدواج موقت در ایران باستان به گزارش دکتر رجبی (باستان شناس مشهور)

عادی بودن تعدد زوجات و ازدواج موقت در ایران باستان به گزارش دکتر رجبی (باستان شناس مشهور)

 عادي بودن تعدد زوجات و ازدواج موقت در ايران باستان به گزارش دکتر رجبي (باستان شناس مشهور)

 ترديدي نيست که در ايران باستان داشتن بيش از يک زن ، دست کم در مورد توانمندان امري معمول بوده است.هرودت مي نويسد همه ي مرد ها زنان قانوني زيادي دارند و علاوه بر اين از زنان فرعي (مانند زنان صيغه) نيز بي بهره نيستند ؛ اما چون داشتن بيش از يک زن با ميزان دارايي در ارتباط مستقيم بود ، قاعدتا مردان عادي نمي توانسته اند بيش از يک همسر داشته بوده باشند.

 رجبي،پرويز، هزاره هاي گمشده (اهورامزدا،زرتشت و اوستا) ،ج1،ص 452، ناشر : انتشارات توس، چاپ اول : پاييز 1380ش.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/32505
0 نظر