× تماس با ما
0 0 نظرات 313 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1398/08/30

محروم شدن زنان از ارث به محض ازدواج در ایران باستان! (گزارش دکتر پرویز رجبی)

محروم شدن زنان از ارث به محض ازدواج در ایران باستان! (گزارش دکتر پرویز رجبی)

محروم شدن زنان از ارث به محض ازدواج در ايران باستان! (گزارش دکتر پرويز رجبي)

 چون دختر به محض ازدواج از ارث پدر محروم مي شد، حتي المقدور جهيزيه ي خوبي به خانه ي شوهر مي برد.

 رجبي،پرويز، هزاره هاي گمشده (اهورامزدا،زرتشت و اوستا) ،ج1،ص 451، ناشر : انتشارات توس، چاپ اول : پاييز 1380 ش.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/32501
0 نظر