× تماس با ما
1 0 نظرات 397 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1398/10/01

لزوم اطاعت مطلق زن از شوهر در دوران ساسانیان! (گزارش دکتر سعید نفیسی)

لزوم اطاعت مطلق زن از شوهر در دوران ساسانیان! (گزارش دکتر سعید نفیسی)

دکتر سعيد نفيسي - مورخ مشهور - در کتاب «تاريخ تمدن ايران ساساني» در مورد يکي از فرهنگ هاي حاکم بر جامعه ي ايران در دوره ي ساساني مي نويسد :

 زن مي بايست مطلقا فرمانبردار شوهر باشد.

 نفيسي،سعيد، تاريخ تمدن ايران ساساني،ص 54، ناشر : کتاب پارسه - تهران، 1387 ش.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/32458
0 نظر