× تماس با ما
0 0 نظرات 73 بازدید
تاریخ انتشار 21 روز پیش

فرار احمد بن حنبل از توضیح در مورد حدیث غدیر!

فرار احمد بن حنبل از توضیح در مورد حدیث غدیر!

فرار احمد بن حنبل از توضيح در مورد حديث غدير!

#ترجمه: ابوبکر مروذي مي گويد از احمد بن حنبل در مورد شخصي که به شخصي ديگر مي گويد «انت مولي النبي» (تو «مولاي» پيامبر (ص) هستي سوال شد که در مورد آن چه مي گوييم؟ احمد بن حنبل گفت: رهايش کن!
الخلال، (المتوفى311 هـ )، السنة، ج2، ص346، ح457 [تعليق المحقق: إسناده صحيح]

زکريا بن يحيي مي گويد که ابوطالب به آنان گفت که از احمد بن حنبل در مورد اين سخن پيامبر (ص) خطاب به علي که «من کنت مولاه فعلي مولاه» سوال کرد که اين سخن چه وجهي دارد؟ احمد بن حنبل پاسخ داد: در اين مورد سخن نگو.اين حديث را همانطور که آمده رها کن.
السنة، ج2، ص346و347، ح458 [تعليق المحقق: إسناده صحيح]

احمد بن محمد بن مطر مي گويد ابوطالب به آنان گفت که از احمد بن حنبل در مورد اين سخن پيامبر (ص) خطاب به علي که «من کنت مولاه فعلي مولاه» سوال کردم که وجه اين سخن چيست؟ احمد بن حنبل گفت: اين حديث را همانطور که آمده رها کن
السنة، ج2، ص348، ح461 [إسناده صحيح]

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafofogh/post/16471
0 نظر