× تماس با ما
3 0 نظرات 2207 بازدید
تاریخ انتشار 19 - 1399/04/10

نکات جالب درباره سرودهای ملی کشورها

نکات جالب درباره سرودهای ملی کشورها

به گزارش خبرگزاري ايلنا، موسيقي در دنياي پراسترس و پراتفاق امروز نقش مسکن را ايفا مي‌کند اما جز اين در سياست هم کاربرد دارد. سرود‌هاي ملي هر کشور را مي‌توان شناسنامه و نشانگر هويت مردم آن سرزمين به حساب آورد. شناسنامه‌اي که نام سرود ملي را بر آن نهاده‌‌اند لذا سرود ملي هر کشور را مي‌توان نقطه تلاقي فرهنگ و سياست هر کشور به حساب آورد. سياست‌مداران و مردم هر کشور احساسات ملي و ميهن‌پرستانه خود را در قالب سرود ملي که اغلب مضمون و محتوايي حماسي دارد، بيان مي‌کنند. شرايط سياسي و اجتماعي هر کشور، همچنين غناي ادبي و شعري همه سرزمين‌ها در جاي جاي دنيا بر کم و کيف سرود ملي تاثير دارد.

 

تاريخچه‌اي کوتاه از سرود ملي کشورها

دولت‌هاي ملي در سده‌هاي هجدهم، نوزدهم و بيستم ظهور کردند و در همان مقطع بود که سرود ملي به يکي از موضوع مهم تبديل شد. به طور معمول طي قرون گذشته، سرود ملي در ابتداي تمام مراسم رسمي خوانده مي‌شود و مي‌توان گفت در تمام کشورها اين رويه وجود دارد. از ديرباز تاکنون سرود ملي در مراسم اجتماعي، سياسي، ورزشي و هر تشکل رسمي ديگر بازخواني يا پخش مي‌شود و به رسمي معمول تبديل شده است.

 

در دوران سلطنت ناصرالدين‌شاه قاجار بود که سرود ملي عموميت پيدا کرد، البته نامش سرود ملي نبود. اين سرود که آلفرد لومر فرانسوي سازنده‌اش بود، نوعي مارش بود که آن را «سلام شاهي» مي‌دانستند. مارش مذکور در زمان سلطنت مظفرالدين شاه روي صفحه رفت و به اين وسيله ماندگار شد. پس از آن نيز طي اتفاقات مختلف «سلامت عليه دولت» «اي ايران»، «پاينده بادا ايران» به عنوان سرود ملي انتخاب شدند. «مهر خاوران» آخرين سرود ملي ايران است که همچنان رسميت دارد.

 

مولفه‌هاي مهم و مشترک در سرود ملي کشورها

در سرود ملي هر کشور، به هستي‌شناسي مردم، مباني و ايدئولوژي نظام‌ سياسي کشور، تاريخ و شکوه يا پيروزي‌ها بر دشمنان اشاره مي‌شود. علاوه بر اينها، سرود ملي همه کشورها واژگاني مشترک وجود دارد. وطن، ميهن، کشور، سرزمين، پايداري، جاودانگي، اميد، آزادي، صلح، شکوه، شجاعت، سربلندي، عظمت، واژگاني هستند که در سرود ملي کشورها بيشترين کاربرد را دارند.

 

عبدالله بيچرانلو (استاديار علوم اجتماعي دانشگاه تهران) درباره ويژگي‌هاي قومي يا جغرافيايي سرودهاي ملي گفته: در برخي سرودهاي ملي، قوميت‌ها يا اجزاء يا ويژگي‌هاي جغرافيايي کشورها مانند رودهاي بزرگ آن يا گستره‌ آن گنجانده شده است: «دريا و زمينش گوهر مشرق زمين‌اند»، «از ژرفناي درياهاي ما»، «از فراز کوهستان‌هاي جاوادنه‌ي ما»، «از رود ... تا رود ...»، «نامت در تپه‌زارهاي وندهيا و هيماليا طنين‌افکن است و با نواي جمُنا و گنگ در هم‌ مي‌آميزد»، «خانه‌ ما را دريا دربرگرفته»، «سرزمين ما آکنده از موهبات طبيعي است»، «اين کشور خانه‌ همه است/ از بلوچ، از ازبک از پشتون و هزاره، از ترکمن و تاجيک، هم عرب و گوجر است» «از درياهاي جنوبي تا شمالگان، جنگل‌ها و دشت‌هايمان گسترده شده، سرزميني پهناور و رؤيايي براي زندگي»، «دشت‌هاي شام، و دژهاي افراخته سرکشيده است به آسمان، برفراز ابر»، «از دره‌هاي سبز تا درياهاي بي‌کران.

 

به طور کلي در ابيات و بندهاي سرودهاي ملي مولفه‌هاي مهم بيان مي‌شوند. يکي از آن مولفه‌ها، خطاب قرار دادن‌هاي مشترک است. در اغلب سرودهاي ملي اين رويه وجود دارد. سرودهاي ملي خطاب به رهبران، مردم، ميهن،‌ خداوند،‌ دشمنان و دوستان خوانده مي‌شوند. البته بايد يادآور شد پيشينه‌هاي انقلابي و سياسي و مبارزات مختلف با اهداف مختلف در موضوع و محتواي سرودهاي ملي موثر است. در کشورهايي که تجربه انقلابي و اجتماعي و سياسي داشته‌اند. بپا خاستن، تاختن بر دشمن، مبارزه، اتحاد، همبستگي مورد توجه است و بندها و ابياتي به آنها اختصاص داده مي‌شود.

 

چگونگي پيدايش و توليد سرود ملي برخي کشورها

 

مکزيک
«توليد سرد ملي با انتشار فراخوان توسط رييس جمهور»

چگونگي نگارش و توليد سرود ملي کشور مکزيک رويه‌ جالبي دارد. رييس جمهور مکزيک در سال 1853 براي نوشتن بهترين سرود ملي توسط مردم فراخوان داد و در اين زمينه مسابقه‌اي برگزار کرد. اشعار بسياري به بخش مربوطه ارسال شدند. در همان مقطع نامزد فردي به نام فرانسيسکو گونزالس بوکانيگرا از او خواست تا در رقابت مذکور شرکت کند، اما او امتناع کرد. در نهايت، نامزد فرانسيسکو او را در اتاق حبس کرد تا شعري را براي سرود ملي بسرايد و فرانسيسکو اين کار را کرد. او شعري ده بيتي سرود که تبديل به سرود ملي مکزيک انتخاب شد.

 

مالزي
«ملاقات ملکه ويکتوريا و توليد سرود ملي»

سرود ملي مالزي نيز ماجراي جالبي دارد. ملکه ويکتوريا سلطان يکي از ايالت‌هاي مالزي به نام «پراک» را به لندن دعوت مي‌کند. ملکه ويکتوريا از سلطان مذکور مي‌خواهد سرود ملي کشورش را بخواند. در آن مقطع مالزي سرود ملي نداشته و سلطان پراک يک ملودي را اجرا مي‌کند. آن ملودي کمي بعد به سرود ملي کشور مالزي تبديل مي‌شود.

 

جمهوري چک و اسلواکي
«سرود ملي شراکتي!»

چکسلواکي در سال 1918 شکل گرفت و سرود ملي آن بر اساس اپراي چک و يک ترانه عاميانه اسلواکي ساخته شده است. پس از فروپاشي چکسلواکي، آن سرود ملي نيز تقسيم شد. به اين شکل که دو بيت اول آن، به عنوان سرود ملي جمهوري چک انتخاب شد و دو بيت دوم به سرود ملي اسلواکي اختصاص يافت.

 

کاستاريکا
«سرپيچي شاعر و سرودن شعر در زندان!»

کاستاريکا يکي از کشورهاي آمريکاي مرکزي است که سرود ملي آن در اواسط قرن نوزدهم سروده شده است. ماجرا از اين قرار است که در همان زمان رئيس‌جمهور کاستاريکا به يکي از افراد خود با نام کاپيتان مانوئل مارياگوتيرز دستور نوشتن سرود ملي اين کشور را داد. مانوئل در ابتدا از اين دستور مافوقش سرپيچي مي‌کند تا اينکه رئيس‌جمهور او را به زندان مي‌اندازد و مانوئل درنهايت تسليم خواسته او مي‌شود سرود ملي کاستاريکا را مي‌سرايد.

 

يونان
«سرود ملي با شعري از شاعر مطرح ديونيسيس سولوموس»

کشور يونان قدمت بسياري دارد و سرود ملي آن نيز بسيار قديمي است. ديونيسيس سولوموس شاعر يوناني ترانه 158سرود ملي يونان را در 158 بند سروده است. اين شعر «سرود آزادي» نام دارد و در سال 1823 به رشته تحرير در آمده است. سولوموس، ديونيسيوس در تاريخ 1798 زاده شد و در سال 1857 درگذشت.

 

ژاپن
«قديمي‌ترين سرود ملي جهان»

سرود ملي ژاپن را يکي از قديمي‌ترين سرودهاي ملي جهان مي‌دانند که «کيميگايو» نام دارد. متن اين اشعار مربوط به دوره «هي آن» است که فاصله زماني سال‌هاي 794 تا 1185 وجود داشته است. ملودي سرود ملي ژاپن نيز در دوره امپراتوري «ميجي» در قرن نهم ميلادي ساخته شده است. جالب اينکه «کيميگايو» همچنان سرود ملي ژاپن است.

 

اسپانيا
«سرودي بر اساس مارش نظامي ارتش»

سرود ملي اسپانيا رويه ديگري را در ايجاد سرود ملي داشته است. اسپانيايي‌ها مارشي نظامي ارتش را براي سرود ملي کشورشان انتخاب کردند و آن را با نام «مارچا ريل» مي‌شناسند.

 

قبرس
«کشوري فاقد سرود ملي مستقل»

کشور قبرس که جزيره است سرود ملي ندارد. عجيب اينکه قبرسي‌ها از سرود ملي يونان و ترکيه استفاده مي‌کنند و سال‌هاست اين رويه وجود دارد.

 

جزيره سنت هلن
«سرود ملي بر اساس کارپستال‌هاي زيبا»

سنت هلن، جزيره‌اي در جنوب اقيانوس اطلس و يکي از سرزمين‌هاي بريتانيا است. سرود ملي سنت‌هلن را شخصي نوشته که هيچ‌گاه به اين جزيره پا نگذاشته است. نام آن شخص ديويد ميچل است که سرود ملي را بر اساس کارت‌ پستال‌ها و تصاويري از جزيره سنت هلن نوشته است.

 

هلند
«سرود ملي با اداي احترام به يک شورشي»

شعر سرود ملي کشور هلند به يکي از انقلابي‌هاي اين کشور اداي احترام کرده است. نام آن شخص که آغازگر شورش هلند عليه اسپانيا بوده ويليام ناسائو است و سرود ملي هلند به نوعي او را به ياد مي‌آورد و به اين وسيله نام ويليام ناسائو را زنده نگه داشته است.

 

فرانسه
«سرودي ملي با شعري از افسر ارتش»

سرود ملي فرانسه که «مارسييز» نام دارد بسيار قديمي است و پيشينه آن به قرن نوزدهم مي‌رسد. سرود ملي فرانسه را يکي از افسران ارتش فرانسه به نام روژه‌دو سروده است.

 

آمريکا
«سرود ملي بر اساس ظاهر فيزيکي پرچم»

نام سرود ملي آمريکا «پرچم پرستاره» است. تا سال 1931 ترانه‌هاي ديگري به عنوان سرود ملي اين کشور استفاده مي‌شد. اما در همان سال کنگره سرود «پرچم پرستاره» را به عنوان سرود ملي اين کشور تصويب کرد.

 

سرودهاي ملي جالب ديگر کشورها

بي‌شک به دليل کثرت کشورها نمي‌توان به سرود ملي همه آنها پرداخت اما به طور کلي علاوه بر کشورهاي نامبرده برخي ديگر نيز طي اتفاقاتي جالبي سرود ملي خود را خلق کرده‌‌اند. به طور مثال دو کشور هند و بنگلادش که به لحاظ اقليمي و فرهنگي مشتراک زيادي دارند. سرود ملي اين دو کشور را رابيندرانات تاگور شاعر نامدار هند سروده است. سرود ملي آفريقاي جنوبي با يک زبان مستقل سروده نشده ترکيبي از زبان‌هاي مختلف آفريقايي است. مورد جالب ديگر اينکه برخي از سرودهاي ملي را دولتمردان سياسي ساخته‌اند. رييس جمهور يا نخست‌وزير کلمبيا، سنگال، بلژيک و اکوادور سرود ملي کشورشان را نوشته‌اند.

کشور قطر نيز کوتاه‌ترين سرود ملي را دارد. مدت زمان سرود ملي قطر 32 ثانيه است که نسخه‌اي ويرايش شده دارد و مدت زمان آن بيشتر از سرود قبلي است.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafmusic/post/37920
0 نظر
دسته بندی