× تماس با ما
0 0 نظرات 457 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1399/01/23

آیا امکان همگام سازی مغز و موسیقی در زمان اجرا وجود دارد؟

آیا امکان همگام سازی مغز و موسیقی در زمان اجرا وجود دارد؟

تحقيق جديدي که نشان مي‌دهد مغز شنوندگان با نوازندگان در حال اجرا همگام سازي مي‌شود. احساس ارتباط بين نوازندگان، موسيقي در حال پخش و مخاطب در هر کنسرتي، کار دشواري نيست. اما مطالعات جديد نشان مي‌دهد که اين ارتباط دقيقا به سطح عصبي باز مي‌گردد و اينکه فعاليت مغز نوازندگان و مجريان با شنوندگان در واقع همگام‌سازي مي‌شود. براساس اين شواهد جديد، به نظر مي‌رسد ميزان علاقه به يک موسيقي به ميزان و چگونگي همگام‌سازي الگوهاي مغز با موسيقي باز مي‌گردد. در حالي که تحقيقات قبلي به نحوه پاسخ و لذت بردن مغز از موسيقي پرداخته، در اين مطالعه به ارتباط عصبي بين نوازندگان و مخاطبان توجه شده است.    

 

محققان با استفاده از اسکن‌هاي طيف سنجي نزديک به مادون قرمز، جريان خون موجود در مغز يک نوازنده ويولون را نظارت و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. آنها يک کليپ از اين نوازنده تهيه و آن را به 16 مخاطب نشان دادند و با استفاده از همين روش جريان خون در مغز آنها را بررسي کردند. نتايج نشان داد که انسجام بين مغز نوازنده و شنونده در تمامي آزمونها سازگار و معنادار بود.  

 

نواحي مغزي درگير شامل قشر تمپورال چپ، که با پردازش ريتم اصوات و همچنين قشر راست تحتاني و قشر جلويي مرتبط است، بود. همچنين يک همبستگي ديگر نيز وجود داشت که مربوط به ميزان علاقه قطعه موسيقي و ارتباط مغزي مخاطبان در قشر تمپورال چپ مغز بود.  

 

اين ارتباط بين نوازنده و شنونده در نيمه دوم کليپ مشاهده شد که نشان مي‌دهد براي ارتباط و لذت از موسيقي مدت زماني لازم است و ابتدا شناخت ريتم و ساختار به وجود مي آيد.  

 

در حالي که اين يک مطالعه کوچک است و موج هاي مغزي را با جزئيات کامل ضبط نمي‌کند، اما يافته‌هاي حاصل از آن مي‌تواند نکات جالب توجهي را براي تحقيقات آينده در اختيار محققان قرار دهد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafmusic/post/36045
0 نظر
دسته بندی