× تماس با ما
0 0 نظرات 437 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/01/22

معرفی مقاله علمی «تأثیر تم‌های موسیقیایی بر کاهش پرخاشگری دانشجویان» + فایل مقاله

معرفی مقاله علمی «تأثیر تم‌های موسیقیایی بر کاهش پرخاشگری دانشجویان» + فایل مقاله

ايسنا/

پرخاشگري رفتاري است که هدف آن صدمه زدن به خود يا ديگران است . رفتار پرخاشگرانه مانند ساير رفتارها از اصول يادگيري پيروي مي کند. بنابراين مي توان به تبيين ماهيت آن در انسان و حيوان پرداخت. براي کاهش پرخاشگري درمان هاي گوناگوني وجود دارد . موسيقي يکي از ابزارهاي هنردرماني است که مي تواند به طور مستقيم و غيرمستقيم بر روي شناخت تأثيرگذار باشد . تحقيق حاضر با هدف بررسي تأثير تم هاي موسيقيايي بر کاهش پرخاشگري دانشجويان انجام شده است.

اين پژوهش در فصل‌نامه افق دانش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گناباد در سال 1389 منتشر شده است.

 

اين مقاله علمي را ميتوانيد از طريق زير دانلود کنيد:

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafmusic/post/36001
0 نظر
دسته بندی