× تماس با ما
4 0 نظرات 564 بازدید
تاریخ انتشار 19 - 1398/12/11

تغییرات مهم برای کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب بانک‌ها

تغییرات مهم برای کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب بانک‌ها

بانک مرکزي براي کاهش مراجعات حضوري مردم به بانک‌ها  اقدامات زير را انجام داد:

1. افزايش سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت (شتابي و درون بانکي) از طريق درگاه‌هاي اينترنتي و خودپردازها از مبلغ سي ميليون ريال در هر شبانه‌ روز از مبدا هر كارت به پنجاه ميليون ريال

2. افزايش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طريق پرداخت سازها از ده ميليون ريال به سي ميليون ريال 

3. امکان تمديد تاريخ انقضاء کارت‌هاي بانکي بدون نياز به مراجعه حضوري مشتري به مدت سه ماه از تاريخ انقضاء

4. افزايش سقف برداشت نقدي درون بانکي دستگاه‌هاي خودپرداز از دو ميليون ريال به پنج ميليون ريال

5. افزايش تعداد تلاش‌هاي متوالي ناموفق رمز دوم در هر شبانه روز به پنج بار

 

 زيرساخت فناوري اطلاعات نقش مهمي در کاهش هزينه‌هاي آشکار و ضمني مخاطرات اجتماعي ايفا مي‌کند. هرچه اين زيرساخت قوي‌ و ايمن‌تر باشد کنترل حجم خسارت آسان‌تر انجام مي‌گيرد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafeco/post/34842
0 نظر
دسته بندی