× تماس با ما
0 0 نظرات 551 بازدید
تاریخ انتشار 21 - 1398/10/03

 اعتراف ناخواسته‌ی پزشکان به کمبود پزشک

 اعتراف ناخواسته‌ی پزشکان به کمبود پزشک

 

در يکي از کانال‌هاي پزشکي مصوبه‌اي بارگذاري شده است که نشان مي‌دهد سقف کشيک دستياران 12 شب در يک ماه است و نبايد از اين تعداد بيشتر شود.

 اين مصوبه دو چيز را اثبات مي‌کند:

1. کمبود پزشک، که ناشي از انحصار در اين رشته‌فعاليت خدماتي است و به تحميل بار اقتصادي ناشي از کميابي بر آحاد جامعه دامن مي‌زند.

2. وجود فساد خاموش اداري و بهره‌کشي پزشکان از زيردستان خود (دستياران) که موجب اعتراض درون سازماني و خلق اين مصوبه شده است.

بنابراين جامعه‌ي پزشکي نه تنها دچار انحصار بروني است بلکه در لايه‌هاي سازماني و رده‌هاي شغلي خود هم با انحصار و استثمار شديد مواجه است و براي آن راه درماني جز شکستن انحصار وجود ندارد.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafeco/post/32486
0 نظر
دسته بندی