× تماس با ما
4 0 نظرات 232 بازدید
تاریخ انتشار 13 روز پیش

 وکلا روی پزشکان را سفید کردند!

 وکلا روی پزشکان را سفید کردند!

 برآوردها حاکي از فرار مالياتي سالانه 12 هزار ميليارد توماني صنف وکلا است. 

پزشکان نيز سالانه حداقل 6 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي مي‌کنند.

رقم فرار مالياتي مشاغل حداقل 70 هزار ميليارد تومان است که با اين عدد مي‌توان به راحتي نيمي از کسري بودجه کشور را جبران کرد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafeco/post/19320
0 نظر