× تماس با ما
0 0 نظرات 119 بازدید
تاریخ انتشار 19 روز پیش

تکرار یک اشتباه در چند دوره

تکرار یک اشتباه در چند دوره

فصل آخر کتاب اقتصادسياسي اختصاص دارد به مصاحبه با جناب آقاي دکتر عادلي رييس کل وقت بانک مرکزي در دوره 69 تا 73 که به دوران تعديل مشهور است.

خيلي جالب است ايشان اشاره مي‌کند: «درآن دوران براي واردات کالا و مواد اوليه ما ديديم کسي که ارز 7 تومان مي‌گيرد و کسي که ارز 19 تومان مي‌گيرد و کسي که ارز 32 تومان مي‌گيرد و کسي که با ارز آزاد کالا وارد مي‌کند همه به نرخ بازار آزاد کالاي خود را مي‌فروشند.»

 

دونکته از گفته ايشان برداشت مي‌شود:
اول اينکه درآن زمان هم گروه‌هاي خاص بودند که واردات مي‌کردند و هر کدام سفارش شده جايي و نهادي بودند.
دوم ضرورت تک نرخي کردن ارز و حذف رانت که درآن دوران باسختي دوران پس ازجنگ استارت آن را زدند ولي به سرانجام نرسيد.

 

 حال داستان امروز ما هم داستان همان روز است باز هم واردکنندگان خاص ارز رانتي مي‌گيرند.
و باز هم به قيمت بازار آزاد اجناس و کالاهاي خود را مي‌فروشند.

 حال سوال اينجاست که چرا دولت دوباره و چند باره همان سياست‌ها را تکرار مي‌کند و از اشتباهات گذشته درس نمي‌گيرد؟

 پاسخ همان پاسخ بيست و چند سال قبل است که
 اولا ضرورت تک نرخي کردن ارز 
دوم حذف رانت گروه‌ها و نهادهاي وابسته به حاکميت و خاص
سوم و مهم اينکه درآن دوران وزارت بازرگاني هم وجود داشت.

 پس با ايجاد وزارت بازرگاني هم همه مشکل حل نمي‌شود.

 يوسف کاووسي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafeco/post/16576
0 نظر
دسته بندی