× تماس با ما
0 0 نظرات 373 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1398/06/09

مقایسه‌ی ساعت کاری مفید در کشورها

طبق آمار،  کره‌ي جنوبي و  چين با 40 ساعت کار مفيد در هفته در رده‌ي اول جهان قرار دارند.

 در اين بين  کره‌ي جنوبي به‌نوعي کاراترين کشور از نظر ساعت مفيد و تعهد کاري به شمار مي‌آيد. زيرا ساعت کاري مفيد کارمندان آن با کل ساعات کاري در هفته برابري مي‌کند.

 کارمندان  ايران اما از 44 ساعت کاري در هفته، فقط  15 ساعت کار مفيد انجام مي‌دهند.

 اين در حالي است که ساعت کار مفيد هفتگي کارمندان ايراني در برخي منابع تا حداکثر 11 ساعت نيز ذکر شده است.

 برخي افراد مقدار ساعت کار مفيد کم ايرانيان را ناشي از تنبلي يا مشکلات فرهنگي مانند نداشتن تعهد کاري مي‌دانند.

 اما از ديدگاه اقتصادي اين عدد تفسير ديگري دارد. ساعت کاري مفيد کم يکي از مصاديق «بي‌کاري پنهان» است.

 در اقتصاد به شخصي که به کاري مشغول است و منبع درآمدي دارد اما کار او در اقتصاد کشور اثر مثبت ندارد، بيکار پنهان گفته مي‌شود.

 اين نوع بيکاري را مي‌توان ناشي از دو عامل دانست: 

 گزينش نادرست شغلي:

 

 اگر فرد در کاري غير از تخصص اصلي يا رشته‌ي تحصيلي خود به کار مشغول باشد با بي‌علاقه‌گي آن‌را انجام خواهد داد و در نتيجه در ايفاي نقش خود تمرکز و دقت لازم را به‌کار نمي‌بندد.
 گزينش نادرست شغل ممکن است خواسته يا ناخواسته و از سر اجبار اقتصادي رخ دهد. که در نهايت منجر به کم‌کاري مي‌شود.

 عدم رضايت اقتصادي:

 

 اگر فرد شاغل، بين حجم وظايف محوله در شغل مورد نظر و دست‌مزد دريافتي براي انجام آن، يک تناسب معقول ذهني برقرار نکند، سعي مي‌کند ساعات کاري مفيد خود را با دستمزد دريافتي تنظيم کند.
 سطح مخارج زندگي، سطح عمومي افزايش قيمت‌ها (تورم)، مقايسه‌ي شغلي با همطرازان و ... از عواملي هستند که در اين تناسب تاثير مي‌گذارند.
 به عنوان نمونه اگر فرد انتظار داشته باشد به‌ازاي هرساعت کار، 10 هزار تومان دستمزد دريافت کند اما در حال حاضر ساعتي 5 هزار تومان حقوق بگيرد؛ براي جبران تناسب ذهني کار و دستمزد، ساعت کار مفيد خود را به نصف ساعت کاري کاهش مي‌دهد.

بنابراين از آن‌جايي که ساعت کار مفيد ايرانيان يک‌چهارم تا يک‌سوم ساعت کار اداري است؛ مي‌توان گفت دست‌مزد مورد انتظار کارمندان ايراني 3 تا 4 برابر دستمزد فعلي است.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masafeco/post/16478
0 نظر
دسته بندی