× تماس با ما
2 0 نظرات 1215 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1398/08/25

سهم تیتر و مطالب انتقادی درباره افزایش قیمت #بنزین در صفحه اول ۲۵روزنامه سراسری کشور

سهم تیتر و مطالب انتقادی درباره افزایش قیمت #بنزین در صفحه اول ۲۵روزنامه سراسری کشور

ميزان بازتاب صداي بخش بزرگي از جامعه در رسانه‌هايي که همگي يارانه کاغذ، سهميه آگهي دولتي، طرح ترافيک و دهها حمايت مستقيم و غيرمستقيم ديگر از «جيب مردم» مي‌گيرند گوياي بسياري چيزهاست...

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masaf/post/31140
0 نظر
دسته بندی