× تماس با ما
6 0 نظرات 2556 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1398/08/25

نرخ جدید مهریه در آینده‌ای نزدیک

نرخ جدید مهریه در آینده‌ای نزدیک

نرخ جديد مهريه در آينده‌اي نزديک:

دوشيزه مکرمه 
آيا به بنده وکالت مي‌دهيد شما را 
با مهر معلوم 100 هزار ليتر بنزين
به عقد آقاي.... دربياورم

عروس رفته بشکه بياره!

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/masaf/post/31139
0 نظر
دسته بندی