× تماس با ما
فیلتر

یک چلّه ی دیگر هم گذشت...

۴٠ روز با امام زمان عهد بستیم که برای تعجیل در فرجش، با طرح

واحد مهدویت (مهدیاران)
11 روز پیش 85
وقتی امام زمان خود را نشناسید

تلنگر ؛ محرم

واحد مهدویت (مهدیاران)
11 روز پیش 350
و اینک عاشورا

دهم #محرم

واحد مهدویت (مهدیاران)
12 روز پیش 101
نامه ای برای علمدار کربلا

نهمِ #محرم

واحد مهدویت (مهدیاران)
13 روز پیش 94
علی بودی و شبیه پیغمبر...

هشتمِ #محرم

واحد مهدویت (مهدیاران)
14 روز پیش 90
وقتی میگوییم #شش_ماهه ، معنای بی گناه کشته شدن را بهتر میفهمیم

هفتمِ #محرم

واحد مهدویت (مهدیاران)
15 روز پیش 134
پای تو به رکاب اسب نمیرسید و پای من به بلندای نگاه تو...

ششمِ #محرم

واحد مهدویت (مهدیاران)
16 روز پیش 120
#عبدالله که باشی، حلقه زدن دشمنان به دور امامت را تاب نمی آوری...

پنجمِ #محرم

واحد مهدویت (مهدیاران)
17 روز پیش 115
چه مانند عباس از آغاز همراه امام باشی

چهارمِ #محرم

واحد مهدویت (مهدیاران)
18 روز پیش 113
بعد از کربلا دیگر هیچ بهانه ای برای یاری نکردنِ امام پذیرفته نمی شود.

سومِ #محرم

واحد مهدویت (مهدیاران)
19 روز پیش 130
اینجا کربلاست...

دومِ #محرم

واحد مهدویت (مهدیاران)
20 روز پیش 95
من یقین دارم چشمی که به نگاه حرام عادت کند

خیلی چیزها را از دست میدهد. چشم گناهکار لایق شهادت نمیشود

واحد مهدویت (مهدیاران)
20 روز پیش 168
برای راضی کردن خودت یا خدا؟

گاهی هدف از نصیحت کردن، راضی کردن هوا و هوس است

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 102
کاش بفهمیم آنچه را شیعیان کوفه نفهمیدند

اولِ #محرم

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 212
منتظرِ رسانه ای

تدریس علیرضا #پورمسعود

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 30
برگ برنده شیعه

دو محقق غربی به نامهای جفری هالورسون و استیون کرمن در مقاله‌

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 37
طعم تلخ عذاب

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 21
طرح #خودسازی چهل روزه ی #چشم_ها_را_باید_شست

یک تبسم به فرد گناهکاری که موجب تشویق او بر گناه باشد،

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 107
این خانه از پای بند ویران است

یکی از مهمترین ادعاهای احمدالحسن، ادعای وصایت به عنوان فرزند

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 41
محبت امام زمان و نعمت مصیبت

از ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ تا ۱۳۹۳/۰۹/14؛ کرمان

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 24
#از_عاشورا_تا_ظهور

از ۱۳۹٠/١٠/16 تا ۱۳۹٠/١٠/٢٠ ؛ مشهد

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 40
سد راه امام زمان نباشیم (شخصیت حر)

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 80
تکلیفمون با امام زمان (شخصیت حبیب)

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 72
#اطلاعیه مهم

با توجه به اهمیت فعالیت در شبکه های اجتماعی علی الخصوص توییت

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 42
برای در امان ماندن از فتنه ها، تقوا پیشه کن!

در ادامه پیام های قبل پیرامون شناخت راههای رهایی از فتنه ها

واحد مهدویت (مهدیاران)
21 روز پیش 32