× تماس با ما
11 0 نظرات 845 بازدید
تاریخ انتشار 11 روز پیش

رسم رفاقت این نیست

ميدوني... نميشه ادعاي انتظارش رو داشته باشي ولي وقتي رفيقت بهت نياز داشته باشه بهش محل ندي. نميشه ادعاي انتظارش رو داشته باشي ولي مدت‌ها، خانوادت طعم محبت رو ازت نچشيده باشن.

نميشه ادعا کني ولي کلي کتابِ روي هم تلنبار شده رو نخونده باشي و ازشون فقط براي ديزاين اتاقت استفاده کني. نميشه ادعاي دوست داشتن مهدي رو داشته باشي ولي در کنارش تا نيمه شب بيدار بموني و نماز صبحت رو قضا کني. منتظر بودن با دغدغه‌ي خريد جهيزيه لوکس و نداشتن قناعت در تضاده.

آره... گاهي فقط تصور يار بودنش رو داريم، غافل از اينکه انتظار جز با عمل به خواسته‌هاي معشوق محقق نميشه.

تلنگر

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/60853
0 نظر