× تماس با ما
12 0 نظرات 1004 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1399/09/29

هر دو فراموش کردیم

هر دو فراموش کرديم؛ من يادِ شما و شما گناهِ من...
هر دو گريه کرديم؛ من براي دنيا و شما براي من...
هر دو دعا کرديم؛ من براي خود و شما براي من...
هر دو منتظر شديم؛ من براي غير شما و شما براي من...

چه حکايت تلخيست! شما هميشه حاضر بوده‌اي و اما من...

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/60584
0 نظر