× تماس با ما
3 1 نظرات 412 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1399/07/16

لیست زوار اربعین

ميدانم که اين روزها دلت بدجور براي حرم گرفته. از صبح تا شب اين صدا در جانت طنين انداز مي‌شود. حرم! حرم! حرم!

مي‌خواهي گريه کني، گريه کن. مي‌خواهي شکايت کني، شکايت کن. اما ننشين! با گريه‌ي خالي شايد نامت در ليست زوار اربعين امسال نوشته نشود.

براي چه مي‌خواستي به اربعين بروي؟ براي چه مي‌خواستي خود را به پيادگان مسير عشق ارباب برساني؟ فکر کن. ميخواستي به اربعين بروي تا به شناخت برسي؟ شناخت امام؟

حال که نمي‌تواني بروي اين هدف را به نيت اربعين انجام بده. هدفت چه بود؟ شناخت امام زمانت و شناساندن ايشان به جهانيان و يا حتي خانواده و دوستان. نيت کن. نيت قربة الي الحسين.

يادت هست که اربعين پارسال تک تک قدم‌هايمان را نذر ظهور کرديم؟ حالا تک تک اعمالمان را نذر ظهور مي‌کنيم. ليست زوار اربعين منتظر نام توست.


تلنگر ؛ ويژه اربعين

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/59727
1 نظر
مصطقی بهارلو مصطقی بهارلو 18:25:38 - 1399/08/14
تک تک کارهایم و تک تک نفسهایم نذر ظهورت مهدی جانم