× تماس با ما
1 0 نظرات 119 بازدید
تاریخ انتشار 14 روز پیش

تردید، روی آتشِ شجاعت آب می‌ریزد!

تردید، روی آتشِ شجاعت آب می‌ریزد!

ترديد، روي آتشِ شجاعت آب مي‌ريزد!

گاهي دشمنِ ما يک شخص يا گروه است اما گاهي با يک دنيا مواجه هستيم. مي‌داني يکي از عظمت‌هاي کربلا در چه بود؟ در اين که امام حسين در مقابلِ فشار و سنگيني يک دنياي متعرض و مدعي، احساس ترديد نکرد.

در مدينه صحابه‌ي زيادي بودند، همان کساني که در قضيه حره و تهاجم مسلم بن عقبه ايستادند و مبارزه کردند. پس افراد ترسو و بي‌غيرتي نبودند؛ شمشير‌ زن و شجاع بودند، اما آنها هم در ياري امام حسين دچار ترديد شدند.

شجاعتِ ورود به ميدان جنگ، يک مسئله است و شجاعتِ مواجه شدن با يک دنيا، مسئله‌اي ديگر. دشمنِ مهدي زهرا نيز يک گروه و يک جبهه نيست. تمام دنياي کفر و ظلم دشمن اوست؛ لشکريان و ياران مهدي بايد مانند خود او، شجاعت مواجهه با يک دنيا را داشته باشند. مدعيانِ ياوري حضرت بايد ببينند براي اين مواجهه آماده‌اند يا ترديد خواهند کرد؟

توجيه المسائل کربلا 15

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/59192
0 نظر