× تماس با ما
3 0 نظرات 439 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1399/05/10

داور دادور

داور دادور

آگاه باشيد؛ او (مهدي) وليّ خدا در زمين است و داور دادور در ميان آفريده هاي اوست.

فرازي از سخنان پيامبر اکرم در خطبه غدير درباره امام زمان

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/58368
0 نظر