× تماس با ما
5 1 نظرات 1159 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/04/20

نایلونِ پُر

خانومه به پسرش گفت: «بيرون منتظر بمون تا من خريد کنم و زود برگردم.» بعد اومد داخل مغازه و کوچکترين نايلون رو برداشت. شروع کرد به برداشتن گوجه‌فرنگي، همه رو خودش جدا مي‌کرد؛ البته برعکس بقيه مردم، فقط ضرب ديده‌هاش رو برمي‌داشت.

وقتي نايلون رو پُر کرد و اومد جلو تا حساب کنه، پسرش چادرش رو کشيد:

- مامان ميوه مي‌خري؟

خانومه آروم بهش گفت: امروز نه مامان‌. برو بيرون منتظر بمون.

- خودت گفتي فردا مي‌خرم. پسره خيلي اصرار کرد. اما مامانش دستش رو گرفت و برد بيرونِ مغازه.

همين که داشت مي‌رفت بيرون، فروشنده يک نايلون برداشت و پُرِ ميوه کرد، گذاشت کنار خريد خانومه. خانومه با شرمندگي گفت: «ممنون، اما بد عادت ميشه.»

فروشنده هم گفت: «يعني مي‌خواين نذر سلامتي امام زمان رو رد ‌کنين؟»

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/48071
1 نظر
فرزاد نادری فرزاد نادری 18:01:29 - 1399/04/21
باسلام تشکر از مدیریت وهمه دست اندرکاران موسسه مصاف الحق والانصاف خیلی زحمت میکشید انشاالله خداوند ابتدا فرج مولاامام زمان رانزدیک کند وشمارا ماجور دارد
دسته بندی