× تماس با ما
3 1 نظرات 808 بازدید
تاریخ انتشار 22 - 1399/04/11

برنده های مسابقه «باقیش با شما»

برنده هاي مسابقه «باقيش با شما»

العجل گفتيم اما قلبمان آماده نيست / اين همان سدي که در راه ظهور افتاده نيست؟

العجل گفتيم اما قلبمان آماده نيست / گر بميريم از خجالت بهتر از اين زندگيست

العجل گفتيم اما قلبمان آماده نيست / با دلي اين‌گونه سهمت همچنان آوارگيست

العجل گفتيم اما قلبمان آماده نيست / منتَظَر در انتظارِ عاشقانِ واقعيست

العجل گفتيم اما قلبمان آماده نيست / باوري بر اضطرارِ صاحب اين خانه نيست

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/37932
1 نظر
 بدون نام 02:48:31 - 1399/04/12
واقعا شعر خوبیه...