× تماس با ما
0 0 نظرات 317 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1399/01/30

بهار حقیقی

يک ماه از بهار مي گذرد،
البته از بهارِ طبيعت و بهارِ مردمِ بيگانه از شما.
بهاري که اسفند را به فروردين تبديل و درختان و باغچه هاي يخ زده را سبز و خرّم کرده.
بهاري که نهايتا هر چند روز يکبار، باراني به دل طبيعت هديه دهد و هواي نفس کشيدن را دلپذيرتر کند.

کاش مي فهميدم حقيقت چيز ديگري ست؛ سالهاست که قلب زمين و زمان يخ زده، انسان از انسانيت فرار مي‌کند و از بي عدالتي لذت مي برد.

اما من بهار ديگري هم مي شناسم،
بهاري که همه‌ي روزهايش به قشنگيِ روزهاي رنگيِ طبيعتِ فروردين است.
بهاري که بجز درختان، دل مردم را هم سبز و خرّم مي کند.
بهاري که بجز رشد گل ها، عقل ها را هم رشد مي دهد.
بهاري که با آمدنش ظلم و ستم به پايان مي رسد و انسان آرامشِ واقعي را تجربه مي کند.

اما ما مواظب قلبهايمان نبوديم؛ اين روزها انگار به فاجعه‌ي نفهميدن دچار شده ايم.
نفهميدنِ اينکه منشأ تمام نداشته هاي زمين، نبودن مهديست.

سرمان را با اين بهارهاي دروغين کلاه گذاشته اند، تا نفهميم که مهدي بهار حقيقي است.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/36553
0 نظر