× تماس با ما
1 0 نظرات 244 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1398/06/14

دیدن مانند غذا خوردن است!

دیدن مانند غذا خوردن است!

ديدن مانند غذا خوردن است، هر چيزي را ببيني گويي آن را ميل مي کني. خدا فرموده است انسان بايد به طعام خود نگاه کند. يعني ببيند چه چيزي وارد روحش ميشود...

استاد پناهيان

طرح خودسازي چهل روزه ي چشم ها را بايد شست

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/32110
0 نظر
دسته بندی