× تماس با ما
0 0 نظرات 132 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1397/12/26

راههای درمان دروغ

راههاي درمان دروغ

براي درمان دروغ بزرگان ما دو راه علمي و عملي را سفارش ميکنند. 

درمان از طريق علمي، با مطالعه آيات و احاديث وارده و کتب اخلاقي که در زمينه‌ي مذمت دروغ نوشته شده، حاصل ميشود. وقتي انسان به محروميتها و خسارات ناشي از اين صفت فکرميکند، ميتواند با سعي و تلاش و تمرين اين صفت زشت را از خود دور کند. 

يادآوري مداوم پيامدهاي دروغ –محروميت از هدايت خدا، ناتواني از چشيدن طعم ايمان، قرار گرفتن در زمره‌ي کفار و منافقان، سقوط در آتش جهنم و...– انسان دروغگو را در درمان کمک ميکند. 

يکي از مهمترين روشهاي عملي در درمان دروغ آنست که انسان پيش از آنکه کلمه اي را بر زبان بياورد، درباره‌ي درستي يا نادرستي آن فکر کند و به آثار و عواقبش توجه کند.

اخلاق الهي/ آفات زبان/ آية الله مجتبي تهراني 

خودسازي و نه به دروغ براي تعجيل در فرج امام زمان

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/32104
0 نظر
دسته بندی