× تماس با ما
1 0 نظرات 539 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1397/06/18

برای آرامی و سلامتی امام زمان در عاشورا چه کنیم؟

برای آرامی و سلامتی امام زمان در عاشورا چه کنیم؟

لطفا بخوانيد و انتشار دهيد 

 امام حسين، يکبار عاشورا بر او گذشت. گويند ظهور در روز عاشورا است

 يعني ما بفهميم در عاشورايي که امام زمان را درک نکنيم، کم کاري کرده ايم و او مثل جدش طَرد شده، تنها و آواره و بي ياور است

 امام زمان، 1180 سال با همان کيفيت عاشورا را درک مي کند. عاشورا بر قلب ابراهيمي اش نازل مي شود و خون گريه مي کند و اعمال ما سبب فاصله ميان ا‌و و خودمان شده...

 امام زمان در عاشورا داغ مي بيند و همدرد ميخواهد اما چه کنيم که او ميان ماست و ما درک حضور نداريم تا قوت قلبش باشيم و تسلّي خاطرش.

 اما انگار مي شود کمي قلبش را آرام کنيم. او از مادر به ما مهربان تر است. گفته اند با سردرد ما سردرد ميگيرد. حال يک روز ما نگران قلب مهربانش و سلامتي وجود بارانش باشيم

 براي آرامي و سلامتي اش در عاشورا هرچه مي توانيم صدقه براي سلامتي اش مي دهيم تا مبادا صاحبمان، قلب رئوفش در فشار باشد 

 مهدي ياوران، قلب امام زمان در فشار است، صدقه در روز عاشورا براي امام زمان فراموش نشود...

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/32009
0 نظر
دسته بندی