× تماس با ما
0 0 نظرات 204 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1398/03/07

برخی از نظرات شما مهدیاران عزیز که در طرح 40 روز نه به دروغ

برخی از نظرات شما مهدیاران عزیز که در طرح 40 روز نه به دروغ

نظرات شما

برخي از نظرات شما مهدياران عزيز که در طرح 40 روز نه به دروغ براي تعجيل در فرج، شرکت کرديد.

 لطفا اتفاقات و ماجراهايي که در اين مدت براي شما اتفاق افتاده را براي ما بفرستيد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/31990
0 نظر
دسته بندی