× تماس با ما
0 0 نظرات 649 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1398/05/24

ز دست دیده و دل هر دو فریاد / که هرچه دیده بیند دل کند یاد

ز دست دیده و دل هر دو فریاد / که هرچه دیده بیند دل کند یاد

 ز دست ديده و دل هر دو فرياد / که هرچه ديده بيند دل کند ياد

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/31421
0 نظر
دسته بندی