× تماس با ما
0 0 نظرات 170 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1398/03/16

«به باد رفت تمامِ عمرِ کوتاهم»

«به باد رفت تمامِ عمرِ کوتاهم»

«به باد رفت تمامِ عمرِ کوتاهم» / تو را نديدن و مُردن، فقط به اين معناست

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/31400
0 نظر
دسته بندی