× تماس با ما
0 0 نظرات 879 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1398/02/23

درد ما از هجر یوسف کمتر از یعقوب نیست

درد ما از هجر یوسف کمتر از یعقوب نیست

درد ما از هجر يوسف کمتر از يعقوب نيست / او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ايم

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/31392
0 نظر
دسته بندی