× تماس با ما
0 0 نظرات 357 بازدید
تاریخ انتشار 22 - 1397/12/15

بی تو، نه تنها نوروز ، بلکه هر ثانیه برایمان تکراریست...

بی تو، نه تنها نوروز ، بلکه هر ثانیه برایمان تکراریست...

چه فرقي مي‌کند؟
نو  روز
نو  سال
و يا حتي
نو  قرن ...!

بي تو، نه تنها نوروز، بلکه هر ثانيه برايمان تکراريست...

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/31370
0 نظر
دسته بندی