× تماس با ما
0 0 نظرات 1739 بازدید
تاریخ انتشار 16 - 1397/11/17

یک چادر خاکی، یک پهلوی شکسته و صورتی که در کوچه ها سیلی خورد

یک چادر خاکی، یک پهلوی شکسته و صورتی که در کوچه ها سیلی خورد

يک چادر خاکي، يک پهلوي شکسته و صورتي که در کوچه ها سيلي خورد...

حجت ها را تمام کرد و بهانه اي نگذاشت، براي کوتاهي در ياري امام زمانمان...

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/31328
0 نظر
دسته بندی