× تماس با ما
0 0 نظرات 430 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1397/07/04

حتی اگر تمام قلم ها زبان شوند، حال دل شکسته ما کی بیان شود....!

حتی اگر تمام قلم ها زبان شوند، حال دل شکسته ما کی بیان شود....!

حتي اگر تمام قلم ها زبان شوند، حال دل شکسته ما کي بيان شود....!

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/31244
0 نظر
دسته بندی