× تماس با ما
0 0 نظرات 273 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1397/06/17

اگر میشد بدانم که کدامین نقطه از قطر زمین پا میگذاری که آن را مرکز قلبم نمایم...

اگر میشد بدانم که کدامین نقطه از قطر زمین پا میگذاری که آن را مرکز قلبم نمایم...

اگر ميشد بدانم که کدامين نقطه از قطر زمين پا ميگذاري که آن را مرکز قلبم نمايم...

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/31232
0 نظر
دسته بندی