× تماس با ما
3 0 نظرات 761 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1398/08/30

برایمان حکم انتظار بریده اند عجب سخت می گذرد...

براي آمدنت!
نه! براي آوردنت!
جمعه به جمعه
ايستاده رو به روي کعبه
ندبه هاي انتظار خوانده ايم
"متي ترانا و نراک؟!"
برايمان حکم انتظار بريده اند
عجب سخت مي گذرد...
حبس در زمانه اي شده ايم که امام ما غائب است...
يار مهدوي من!
بيا تا براي آوردن اماممان هم پيمان شويم، بيا تا ميله هاي قفس نفسمان را بشکنيم، بيا تا دست در دست هم براي ديدن روي گل مهدي فاطمه دعا کنيم، بيا تا ما هم زمينه ساز پايان يافتن ناآرامي هاي دوران باشيم.
عجب حس خوبي است...
سازندگي براي ايجاد دولت پاينده ي مهدي موعود.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/31213
0 نظر