× تماس با ما
2 0 نظرات 421 بازدید
تاریخ انتشار 20 روز پیش

برایمان حکم انتظار بریده اند عجب سخت می گذرد...

براي آمدنت!
نه! براي آوردنت!
جمعه به جمعه
ايستاده رو به روي کعبه
ندبه هاي انتظار خوانده ايم
"متي ترانا و نراک؟!"
برايمان حکم انتظار بريده اند
عجب سخت مي گذرد...
حبس در زمانه اي شده ايم که امام ما غائب است...
يار مهدوي من!
بيا تا براي آوردن اماممان هم پيمان شويم، بيا تا ميله هاي قفس نفسمان را بشکنيم، بيا تا دست در دست هم براي ديدن روي گل مهدي فاطمه دعا کنيم، بيا تا ما هم زمينه ساز پايان يافتن ناآرامي هاي دوران باشيم.
عجب حس خوبي است...
سازندگي براي ايجاد دولت پاينده ي مهدي موعود.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/31213
0 نظر