× تماس با ما
0 0 نظرات 249 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1396/02/31

هادیِ غائب...

هادیِ غائب...

هاديِ غائب...

علامه طباطبايي در پاسخ به اينکه چگونه ميتوان از امام غائب بهره مند شد فرمودند: امام وظيفه هدايت خود را به 2 گونه اعمال ميکنند: 1-هدايت به معناي ارائه طريق(نشان دادنِ راه) 2-هدايت به معناي رساندنِ به مقصود.

امام در نوع اول نياز به حضور فيزيکي ميان مردم دارد اما در نوع دوم نيازي به حضور جسماني با مردم ندارد. به تعبير ديگر، امام همانطور که وظيفه راهنمايي ظاهري مردم را دارد، رهبري باطني اعمال آنان را هم بر عهده دارد. امام در نوع دوم از راه باطن به جانها و ارواح مردم اِشراف و اتصال دارد.
شيعه در اسلام ص 236

تو دَر ميانِ جَمعي وَ مَن دَر تَفَکُّرَم / کَان دَر کُجا بَرآيَمُ و پِيدا کُنَم تُو را

#سخن_علما_و_بزرگان 33

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30700
0 نظر