× تماس با ما
0 0 نظرات 279 بازدید
تاریخ انتشار 21 - 1396/04/07

کنکوری صدایش نزنیم

کنکوری صدایش نزنیم

کنکوري صدايش نزنيم

 ياد امام زمان بايد هميشگي باشد و نبايد هروقت گرفتار شديم بگوييم يا صاحب الزمان! زمان کنکور خيلي ها نذر ميکنند و صلوات ميفرستند. در حاليکه قرآن انتقاد مي کند که چرا وقتي گرفتار ميشوي يا الله ميگويي؟ (عنکبوت آيه65)

 ياد لحظه اي، کار فرعون است. فرعون به محض اينکه ديد دارد غرق ميشود، گفت: خدايا الان توبه کردم. خدا گفت: «وَ لَيسَتِ التُوبَه» توبه فايده اي ندارد. توبه دقيقه آخر بي فايدست.

 ما هم وقتي ياد امام زمان ميکنيم که دچار سختي مي شويم در حاليکه بايد هميشه به يادش باشيم. اگر ميخواهي با سرعت بيشتري به سوي ظهور حرکت کني، هميشه و هر لحظه به يادش باش...

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 39

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30628
0 نظر