× تماس با ما
0 0 نظرات 466 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1396/03/03

جاده اتوبان

جاده اتوبان

جاده اتوبان

 فرض کنيد کارواني در سنگلاخها و کويرهاي خشک وحشتناک، سالهاي زيادي با زحمت فراوان حرکت کرده تا خودش را به جاده اتوبان وسيع آسفالته رسانده است و تازه ميتواند با سرعت زياد در اتوبان به راهش ادامه دهد.

 اين جاده اتوبان، توسط امام زمان افتتاح خواهد شد و تازه بشر در راه رشد و سعادت، ميتواند با سرعت حرکت کند. در آن زمان استعدادهاي انسان ظهور ميکند و دانشي که بشر تاکنون داشته، در مقابل استعدادهايي که خداوند در وجود بشر گذاشته، «صفر» است.

 بنابراين درست نيست بگوييم با آمدن حضرت، عمر بشر تمام ميشود. مگر ممکن است بشر چندين هزار سال با زحمت فراوان زندگي کند و هنگاميکه حضرت مي آيند و دنيا را پر از عدل و داد ميکنند، دنيا هم تمام شود؟؟؟

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 34

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30617
0 نظر