× تماس با ما
0 0 نظرات 551 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1396/02/20

هواپیما

هواپیما

هواپيما

 فلزي که در هواپيما به کار رفته با فلزي که در ماشين به کار مي رود، بسيار متفاوت است. هواپيما بايد از فلزي ساخته شود که بسيار مقاوم باشد. اگر از همان فلزي که در ماشين استفاده مي کنند، در هواپيما به کار ببرند، بسيار خطرناک است.

 بسيار اتفاق افتاده ماشين در حال حرکت خراب ميشود و مسافران پياده ميشوند و عيبش را برطرف ميکنند ولي هواپيما به خاطر اينکه در معرض سقوط قرار نگيرد از فلزات و قطعات مطمئني ساخته ميشود.

 ياران امام حسين در روز عاشورا و ياران خاص امام زمان در هنگام ظهور همانند موادي هستند که بايد در يک هواپيماي بزرگ به کار ببرند. بايد مستحکم و استوار باشند. چون سقوط آنها، سقوط همه چيز است...

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 32

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30612
0 نظر