× تماس با ما
0 0 نظرات 283 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1396/02/13

لامپ و چراغ

لامپ و چراغ

لامپ و چراغ

 تصور کنيد يک چراغ را براي گرما و نورش، نزد کودکي ميگذاريم و او از روي جهل و ناداني به آن سنگ ميزند. براي اينکه چراغ آسيب نبيند آن را برميداريم. دليل برداشتنِ چراغ، ترس از قدرت و ناتواني در برابر او نيست، بلکه، ترس از خطا و اشتباه اوست. البته اگر چندين لامپ و چراغ داشتيم، ممکن است آن را برنداريم و در صورت آسيب ديدن، چراغ بعدي را بياوريم. ولي اگر يک چراغ باقي بماند، آن را جهت در امان ماندن از شکستن، از او دور ميکنيم.

 امامان نيز مانند چراغ هاي هدايتند که خدا در مسير انسان نصب کرده است. يازده چراغ شکسته است... يکي باقيمانده...

به هوش باشيم، تا زماني که اين احتمالِ شکستن او باشد، غيبت ادامه خواهد داشت.

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 31

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30606
0 نظر