× تماس با ما
0 0 نظرات 157 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1396/01/13

پاسخ کوبنده امام خمینی

پاسخ کوبنده امام خمینی

 يک دسته اي بودند که مي گفتند «هرحکومتي اگر در زمان غيبت محقق بشود، باطل است و بر خلاف اسلام!» آنها خيال کرده بودند که «هرحکومتي باشد» در صورتي که آن روايات مي گويد اگر کسي «با عنوان مهدويت» عَلَمي بلند کند، باطل است.

 اينها نمي فهمند و نمي دانند دارند چه مي گويند؛ بهشون تزريق کرده اند که اين حرفها را بزنند، اين اشخاص غافل را بازي داده اند! نبودنِ حکومت، يعني اينکه همه مردم به جان هم بريزند، بکُشند هم را، بزنند هم را، از بين ببرند! بر «خلاف آيات الهي» ست!

 اگر يک سال، حکومت و نظام در يک مملکتي نباشد، آنقدر فساد مي شود که آن طرفش پيدا نيست! حضرت بيايد چه کند؟ «هرحکومتي در زمان غيبت، باطل است» يعني هرج و مرج! يعني عالم به هم بخورد تا حضرت بيايد درستش کند!! ما بايد درستش کنيم تا حضرت بيايد.

 الان ديگر تکليفي نداريم؟ ديگر بشر تکليفي ندارد؟ يا تکليفش اين است که مردم را دعوت کند به فساد؟! پس بايد بنشينيم دعا کنيم به امريکا و اَذنابشان! [بندگانشان..] اين که کسي بگويد «آنها ما را به بازي بگيرند، هيچ کاري به کارشان نداشته باشيم؛ هرکاري خواستند انجام دهند» اين بايد خيلي آدم نفهمي باشد!

 بله، ما نمي توانيم دنيا را از عدالت پر کنيم، چون نمي توانيم او بايد بيايد، اما ما بايد زمينه را فراهم کنيم. [اين موافق قرآن است]

 صحيفه امام خميني، ج21، ص13

سخن علما و بزرگان 26
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30599
0 نظر