× تماس با ما
0 0 نظرات 203 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1396/01/30

فرودگاه

فرودگاه

فرودگاه

 نشستن هواپيما بر روي زمين، نيازمند فرودگاهي مطمئن و سالم است. براي نشستن يک هواپيماي کوچک، يک باند 200 متري هم کافي است؛ اما يک هواپيماي بزرگ، به يک باندِ فرودگاه چند کيلومتري نياز دارد تا بتواند به سلامت بر روي زمين بنشيند.

 زير سازي چنين فرودگاهي نيز بايد محکم باشد تا صدها تُن فشار را تحمل کند!

 «تحقق حکومت جهاني مهدوي» با آن همه عظمت و کرامت، به رهبري امام زمان که بيش از هزار و صد سال در پس پرده ي غيبت است، بايد فرودگاهي محکم داشته باشد تا بتواند فرود بيايد.

 فرودگاه مطمئن همان زمينه هاي ظهور حضرت است که بايد از هر نظر فراهم باشد...

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 29
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30446
0 نظر